WC-AC2181A แกนน้ำออกสำหรับสุขภัณฑ์ชักโครกชิ้นเดียว

รหัสสินค้า WC-AC2181A หมวด

คำอธิบาย

WC-AC2181A แกนน้ำออก  ใช้สำหรับสุขภัณฑ์ชักโครกแบบชิ้นเดียวเท่านั้น

ขนาดความกว้าง x สูง  :    12×25 cm
ความสูงจากฐานหม้อน้ำไปยังปลายบนสุดกระบอก 22 cm