WC-AC2170A แกนน้ำออกสำหรับสุขภัณฑ์ชักโครกชิ้นเดียว

รหัสสินค้า WC-AC2170A หมวด

คำอธิบาย

WC-AC2170A แกนน้ำออก ใช้สำหรับสุขภัณฑ์ชักโครกชิ้นเดียว

ขนาดความกว้าง x สูง  :    12×29 cm
ความสูงจากฐานหม้อน้ำไปยังปลายบนสุดกระบอก 26.5 cm