หมวดหมู่สินค้า

SN-C121 แป้นกดชักโครก แบบกดด้านบน 38 mm

รหัสสินค้า SN-C121 หมวด ,

Description

SN-C121 แป้นกดชักโครก 38 mm
ใช้สำหรับติดตั้งกับระบบแกนน้ำออกแบบใช้สายโซ่ดึง

หมวดหมู่สินค้า

SN-C121 แป้นกดชักโครก แบบกดด้านบน 38 mm

รหัสสินค้า SN-C121 หมวด ,

Description

SN-C121 แป้นกดชักโครก 38 mm
ใช้สำหรับติดตั้งกับระบบแกนน้ำออกแบบใช้สายโซ่ดึง