หมวดหมู่สินค้า

แกนน้ำออกสำหรับสุขภัณฑ์ชักโครกสองชิ้น รุ่น SN-B106

รหัสสินค้า SN-B106 หมวด ,

Description

แกนน้ำออกสำหรับสุขภัณฑ์ชักโครกสองชิ้น
สามารถใช้งานได้กับชักโครกแบบ 2 ชิ้นทั่วไป
คือรุ่นชักโครกที่มีถังพักน้ำแยกออกจากตัวชักโครก สามารถถอดถังออกได้ จึงเรียกว่าสุขภัณฑ์แบบ 2 ชิ้น
แกนน้ำออกน้ำไหลสะดวก ปิดสนิท ไม่รั่วซึม ระบายน้ำได้ดี สุขภัณฑ์ชำระล้างได้สะอาดหมดจด

หมวดหมู่สินค้า

แกนน้ำออกสำหรับสุขภัณฑ์ชักโครกสองชิ้น รุ่น SN-B106

รหัสสินค้า SN-B106 หมวด ,

Description

แกนน้ำออกสำหรับสุขภัณฑ์ชักโครกสองชิ้น
สามารถใช้งานได้กับชักโครกแบบ 2 ชิ้นทั่วไป
คือรุ่นชักโครกที่มีถังพักน้ำแยกออกจากตัวชักโครก สามารถถอดถังออกได้ จึงเรียกว่าสุขภัณฑ์แบบ 2 ชิ้น
แกนน้ำออกน้ำไหลสะดวก ปิดสนิท ไม่รั่วซึม ระบายน้ำได้ดี สุขภัณฑ์ชำระล้างได้สะอาดหมดจด