DONMARK สต็อปวาล์วเซรามิคทองเหลือง โครเมียมด้ามบิด รุ่น MC-2004

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • สต็อปวาล์วเซรามิคด้ามบิด รุ่น MC-2004
  • เซรามิควาล์วทองเหลือง แข็งแรง เปิด/ปิดสนิท
  • ใช้สำหรับเปิดปิดทางน้ำเข้าก๊อกน้ำ โถชักโครก หรือใช้งานอเนกประสงค์ด้านอื่นๆ
  • ขนาดเกลียว 4 หุนมาตรฐาน
  • สินค้ารับประกันเซรามิควาล์ว 1 ปี