หมวดหมู่สินค้า

KM-713A / ก๊อกเดี่ยวติดผนัง 45 องศา

รหัสสินค้า KM-713A หมวด แท็ค

Description

KM-713A / ก๊อกเดี่ยวติดผนัง 45 องศา
ใช้ปากกรองน้ำ ผสมนีโอเพิร์ลจากประเทศเยอรมันนี
ช่วยในการประหยัดน้ำ สินค้าผลิตในประเทศไทย

หมวดหมู่สินค้า

KM-713A / ก๊อกเดี่ยวติดผนัง 45 องศา

รหัสสินค้า KM-713A หมวด แท็ค

Description

KM-713A / ก๊อกเดี่ยวติดผนัง 45 องศา
ใช้ปากกรองน้ำ ผสมนีโอเพิร์ลจากประเทศเยอรมันนี
ช่วยในการประหยัดน้ำ สินค้าผลิตในประเทศไทย