หมวดหมู่สินค้า

FD-102 (ใหญ่) ตะแกรงกันกลิ่นอย่างหนาเกรด 304 3"-4"

รหัสสินค้า FD-102 หมวด ,

Description

FD-102 (ใหญ่) ตะแกรงกันกลิ่นอย่างหนาเกรด 304
ตะแกรงกันกลิ่น ใช้กับท่อขนาด 3″ – 4″

หมวดหมู่สินค้า

FD-102 (ใหญ่) ตะแกรงกันกลิ่นอย่างหนาเกรด 304 3"-4"

รหัสสินค้า FD-102 หมวด ,

Description

FD-102 (ใหญ่) ตะแกรงกันกลิ่นอย่างหนาเกรด 304
ตะแกรงกันกลิ่น ใช้กับท่อขนาด 3″ – 4″