หมวดหมู่สินค้า

DONMARK แป้นกดชักโครกแบบกดบน 2 ปุ่ม รุ่น SN-AC104

รหัสสินค้า SN-AC104 หมวด

Description

แป้นกดชักโครกแบบกดบนชนิด 2 ปุ่ม รุ่น SN-AC104
ใช้ติดตั้งชักโครกแบบรุ่นกดด้านบน
สำหรับติดตั้งกับแกนน้ำออกชักโครกที่กดปุ่มได้ 2 ปุ่ม
ช่องสำหรับติดตั้ง เกลียวขนาด 3.5 mm
ติดตั้งได้กับสุขภัณฑ์ฝาปิดมีรู ขนาด ความกว้าง 3.5 mm ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4.5 mm
ก้านกดวัสดุเป็นพลาสติก เนื่องจากระยะความยาวของสุขภัณฑ์แต่ละแบรนด์ไม่เท่ากัน
จึงออกแบบให้สามารถปรับระดับได้โดยการหมุน และการตัดตามความยาวระยะที่ต้องการ เพื่อการติดตั้งที่เข้ากันได้ กับทุกสุขภัณฑ์

วิธีการปรับ ตัดก้านกรณีที่ก้านไม่พอดีกับตัวชักโครก ในกรณีที่ปรับจนสุดแล้ว แต่ก้านยังยาวอยู่ดี
– กะระยะที่เหมาะสมในจังหวะการกด ข้อสังเกต ให้ตัดก้านทีละน้อยๆก่อนถ้าไม่ชำนาญ เพื่อกันพลาดในกรณีที่ตั้ดสั้นไป
– ปกติก้านกดแต่ละข้างจะเป็นเกลียวหากก้านยาวไป ให้ตัด แล้วหมุนเกลียวก้านกลับเข้าที่จนกว่าจะได้ระยะ ปรับหมุนขึ้นลงจนกว่าจะได้ระยะที่พอดี

Additional information

Weight 0.2 kg
Dimensions 15 × 4 × 4 cm

หมวดหมู่สินค้า

DONMARK แป้นกดชักโครกแบบกดบน 2 ปุ่ม รุ่น SN-AC104

รหัสสินค้า SN-AC104 หมวด

Description

แป้นกดชักโครกแบบกดบนชนิด 2 ปุ่ม รุ่น SN-AC104
ใช้ติดตั้งชักโครกแบบรุ่นกดด้านบน
สำหรับติดตั้งกับแกนน้ำออกชักโครกที่กดปุ่มได้ 2 ปุ่ม
ช่องสำหรับติดตั้ง เกลียวขนาด 3.5 mm
ติดตั้งได้กับสุขภัณฑ์ฝาปิดมีรู ขนาด ความกว้าง 3.5 mm ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4.5 mm
ก้านกดวัสดุเป็นพลาสติก เนื่องจากระยะความยาวของสุขภัณฑ์แต่ละแบรนด์ไม่เท่ากัน
จึงออกแบบให้สามารถปรับระดับได้โดยการหมุน และการตัดตามความยาวระยะที่ต้องการ เพื่อการติดตั้งที่เข้ากันได้ กับทุกสุขภัณฑ์

วิธีการปรับ ตัดก้านกรณีที่ก้านไม่พอดีกับตัวชักโครก ในกรณีที่ปรับจนสุดแล้ว แต่ก้านยังยาวอยู่ดี
– กะระยะที่เหมาะสมในจังหวะการกด ข้อสังเกต ให้ตัดก้านทีละน้อยๆก่อนถ้าไม่ชำนาญ เพื่อกันพลาดในกรณีที่ตั้ดสั้นไป
– ปกติก้านกดแต่ละข้างจะเป็นเกลียวหากก้านยาวไป ให้ตัด แล้วหมุนเกลียวก้านกลับเข้าที่จนกว่าจะได้ระยะ ปรับหมุนขึ้นลงจนกว่าจะได้ระยะที่พอดี

Additional information

Weight 0.2 kg
Dimensions 15 × 4 × 4 cm