DO-AC08A ท่อชาร์ปตรงทองเหลือง 1-1/4 นิ้ว

รหัสสินค้า DO-AC08A หมวด

คำอธิบาย

ท่อชาร์ปตรงทองเหลือง ขนาด 1-1/4 นิ้ว

ความยาวก้านชาร์ป 12″