หมวดหมู่สินค้า

DMR-50 ขาตั้งสแตนเลส แบบกลม (เฉพาะขาตั้ง)

Description

DMR-50 ขาตั้งสแตนเลส แบบกลม (เฉพาะขาตั้ง)

รับน้ำหนักได้ 100 กิโลกรัม

หมวดหมู่สินค้า

DMR-50 ขาตั้งสแตนเลส แบบกลม (เฉพาะขาตั้ง)

Description

DMR-50 ขาตั้งสแตนเลส แบบกลม (เฉพาะขาตั้ง)

รับน้ำหนักได้ 100 กิโลกรัม