หมวดหมู่สินค้า

D102 ตะแกรงอเนกประสงค์

รหัสสินค้า D102 หมวด

Description

D102 ตะแกรงอเนกประสงค์ ขนาด (300x120x75 mm.)
ตัวยึดตะแกรงติดตั้งง่าย สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 20 kg.

dimension-d102

หมวดหมู่สินค้า

D102 ตะแกรงอเนกประสงค์

รหัสสินค้า D102 หมวด

Description

D102 ตะแกรงอเนกประสงค์ ขนาด (300x120x75 mm.)
ตัวยึดตะแกรงติดตั้งง่าย สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 20 kg.

dimension-d102